Self onboarding

Bij het onboarden van klanten, medewerkers of andere doelgroepen moeten vaak verschillende stappen worden doorlopen. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om Know Your Customer-processen uit te voeren, vragenlijsten af te nemen, checklists op te stellen en diverse contactmomenten te hebben.

Al deze stappen kunnen een tijdrovende en complexe aangelegenheid zijn, zowel voor de organisatie als voor de betrokken doelgroepen. Hier komt een portal goed van pas, omdat het kan helpen om dit proces te stroomlijnen en waar mogelijk te automatiseren. Een portal biedt namelijk een centrale plek waar alle interacties tussen de organisatie en de doelgroepen kunnen plaatsvinden. Door het gebruik van een portal kan de doelgroep zichzelf bedienen, waarbij alle stappen in het onboardingsproces op een efficiënte manier worden doorlopen.

Zo kan een portal bijvoorbeeld helpen bij het verzamelen van de benodigde informatie van de doelgroepen, zoals persoonsgegevens, werkervaring en opleidingsachtergrond. Daarnaast kan een portal ook worden gebruikt om op een veilige manier documenten te uploaden en te delen, zoals identiteitsbewijzen en diploma's. Verder kan een portal worden ingezet om de voortgang van het onboardingsproces te monitoren en om de betrokken doelgroepen te voorzien van de nodige informatie en ondersteuning.

Kan jullie onboarding efficiënter?

We denken graag mee over knelpunten en kansen.

Ben je benieuwd naar de zes stappen van onze werkwijze?

Onze bewezen werkwijze bestaat uit zes stappen die achtereenvolgens worden doorlopen. De stappen zijn uitgebreid beschreven want we laten niks aan het toeval over. Zo garanderen we kwaliteit.

Laat je gegevens achter en je ontvangt direct onze uitgeschreven werkwijze in je inbox.