Een bijzondere webwinkel voor minima

Dit platform heeft Lightbase verder ontwikkeld tot de SaaS-oplossing Gemeentewinkel. Bezoek Gemeentewinkel.nl voor meer informatie. 

Voor de gemeente Emmen bouwden we het Platform Gemeentelijke Regelingen (PGR). Ook gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn sloten aan. Met dit platform kunnen inwoners met een minimuminkomen ook participeren in de gemeente.

Wat was de vraag?

De gemeenten willen dat inwoners met een minimuminkomen volwaardig meekomen in de maatschappij. Ze willen deze doelgroep op een veilige manier het nodige budget geven voor bijvoorbeeld schoolmateriaal, kinderfeestjes, lidmaatschap van een sportvereniging of een kinderfiets.

De gemeenten wilden een plek inrichten waar de inwoners hun benodigde producten of diensten kunnen vinden. Dat betekende dat deze plek ook ingesteld moet zijn op twee andere doelgroepen: de aanbieders en de medewerkers van de gemeente.

Waarom was Lightbase de beste partij?

In de aanbesteding kwam Lightbase uit de bus als partij met de beste aanbieding. We scoorden goed op zowel prijs als kwaliteit. Vooraf had de opdrachtgever een pakket aan wensen en user stories waar het platform aan moest voldoen. Ze keken onder meer naar visie op het platform, informatiebeveiliging, implementatieplan, gebruiksvriendelijkheid en prijs. 

Bij de functionaliteiten had de gemeente al een duidelijk idee. De invulling konden we vervolgens helemaal zelf doen: van design tot techniek. Het feit dat we in het design niet meer gegevens opvragen dan nodig is voor Lightbase de standaard – privacybescherming hoort bij goede digitale producten. Verder hebben platforms en sites voor overheidsinstantie toegankelijkheidseisen en Lightbase let daar altijd scherp op, omdat we intern elkaars werk controleren op kwaliteitseisen. Om de kwaliteit nog verder te verhogen kregen we ook een controle met een externe audit. 

Het platform blijft in ontwikkeling, zodat de dienst altijd optimaal aansluit bij de veranderende wensen van de gemeenten. Door flexibel en veelzijdig te werken, kunnen ook andere gemeenten snel starten met het platform.

Het Platform Gemeentelijke Regelingen is het resultaat. Het is een soort webshop waarop aanbieders zoals winkels en sportverenigingen hun producten aanbieden. Inwoners kunnen de producten kopen met budget van de gemeenten en medewerkers van de gemeenten beheren de aanbieders, producten en budgetten. 

We bouwden één platform voor drie gemeenten, met voor iedere gemeente een eigen URL en huisstijl. Omdat het platform drie verschillende doelgroepen aanspreekt zijn er ook drie manieren van inloggen. Dit is belangrijk vanwege de verschillende veiligheidseisen. De aanbieders en gemeentemedewerkers loggen in met gebruikersnaam, wachtwoord en tweestapsverificatie. De inwoners loggen in met DigiD. 

Het platform moest op alle manieren veilig zijn en daarom zorgden we voor Security by Design en Privacy by Design. Security by Design gaat over veilig en beschermd inloggen, Privacy by Design over bescherming van gegevens. Als beheerder van het platform krijgen we alleen toegang tot het noodzakelijke. Het BSN-nummer blijft onzichtbaar. En het mailadres wordt alleen zichtbaar als iemand aangeeft een bevestiging te willen van een bestelling. De inwoners houden dus altijd controle over welke gegevens ze verstrekken aan het platform.

Ook flexibiliteit was belangrijk bij het platform. De aanbesteding had de wens van drie gemeenten en dus moest Lightbase ook een oplossing bedenken die steeds werkt voor alle drie. Zo zorgden we ervoor dat het mogelijk is om op verschillende manieren budget toe te wijzen: op gezinsverband of individueel. Ook hebben de gemeenten met het flexibele platform ingespeeld op actualiteit: bijvoorbeeld door in te zetten op hulp bij energiebesparing, wat belangrijk is in tijden van stijgende prijzen en verduurzaming.

“Mensen met een laag inkomen kunnen vaak weinig geld besteden aan leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport-)club of theaterbezoek.

Via het Platform Gemeentelijke Regelingen kunnen inwoners die een regeling hebben ontvangen kiezen uit verschillende producten en diensten, zoals een sportabonnement of schoolspullen bijvoorbeeld. En dat is belangrijk, want daardoor kunnen zij bijvoorbeeld meedoen aan een teamsport, een museum bezoeken of leren zwemmen. Ze kunnen meedoen, net als ieder ander."

“Zowel de ontwikkeling als werking van het platform wordt als zeer prettig ervaren.”

Robert Koning - Informatieregisseur - Gemeente Emmen

 

“Het platform geeft ons de mogelijkheid om op een moderne manier uitvoering te geven aan ons minimabeleid.

Daarbij weten veel inwoners zich goed te redden met de webwinkel.”

Aafke Meijering - Uitvoerend beleidsmedewerker sociaal domein - Gemeente Borger-Odoorn

“Het platform helpt onze inwoners die een regeling hebben gemakkelijk bijpassende producten te kunnen kopen van hun budget, volledig digitaal en beveiligd achter DigiD.

Wij kunnen als gemeente zelf verschillende regelingen aanmaken met elk daaraan een ander aanbod gekoppeld, zoals een doe-mee-pas-regeling, kindpakket en op dit moment wordt het uitgebreid met de energieregeling.”

Henriët Dogger - Adviseur Informatievoorziening Sociaal Domein - Gemeente Coevorden

Gemeentewinkel


Het platform PGR is doorontwikkeld tot de SaaS-oplossing Gemeentewinkel: een plug&play platform dat inwoners maximaal laat profiteren van minima regelingen en zo volwaardig laat deelnemen aan de samenleving. Bezoek de website voor meer informatie.