Taxatieweb 7

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Opdrachtgever

NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en is geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij het NWWI werken bijna 100 mensen.

Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen inzicht in de totstandkoming van de getaxeerde waarde. Het draagt hierdoor bij aan de betrouwbaarheid van de markt en het  voorkomen van taxatiefraude. Marktpartijen kunnen op door het NWWI gevalideerde taxaties bouwen.

Niet alleen een leverancier, maar een ware partner: Lightbase werkt nauw samen met ons om onze doelen te bereiken en onze visie te realiseren.

Alex van Eck - IT Manager, NWWI

Achtergrond

Met Taxatieweb kunnen taxateurs online hun taxatierapporten uitwerken en beheren. Taxatieweb is gemaakt voor- en vooral ook door taxateurs, mensen die weten wat de dagelijkse praktijk vraagt. Een platform dat kan omgaan met een hoge mate van complexe datastructuren. Denk hierbij aan uitgebreide vragenlijsten met daarin allerlei afhankelijkheden en vooraf ingevulde informatie. Daarnaast zijn er koppelingen met onder andere het Kadaster en intermediairs en biedt het de mogelijkheid om rapporten volledig af te ronden, inclusief ondertekening door de taxateur.

Het is een gratis tool in tegenstelling tot veel concurrerende pakketten. Taxateurs kunnen op elk gewenst moment taxatierapporten accepteren, uitwerken en ondertekenen. Alle informatie over een woonhuis komt gestructureerd in één rapport te staan. Via de archieffunctie zijn oude rapporten eenvoudig terug te vinden. Het invullen van de bouwkundige opnamestaat en het ondertekenen van rapporten kunnen taxateurs op locatie doen in de bijbehorende mobiele app.

Aanleiding

De laatste versie van Taxatieweb, die door NWWI was ontwikkeld, bestond zo’n 10 jaar en was toe aan vernieuwing. Vanwege de complexiteit van Taxatieweb is het vervangen ervan een flinke operatie. Dit moest bovendien onder tijdsdruk gebeuren want de toezichthouder Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) introduceerde een nieuwe versie van de standaard: ‘Taxatierapport Woonruimte 2024’ .

Veranderingen in deze standaard vergen vaak grote wijzigingen aan het platform. NWWI moest daarom kiezen: flinke aanpassingen gaan doen aan het bestaande platform, of investeren in een volledig nieuw platform. Een nieuw platform is het meest toekomstbestendig, dus het NWWI besloot om een partij te zoeken die kon zorgen voor een veilig, toegankelijk en toekomstbestendig nieuw platform. De keuze is hierbij op Lightbase gevallen.

Aanpak

Softwareprojecten zijn regelmatig omvangrijk en complex, wat vraagt om een grondige aanpak en een goede voorbereiding. In het geval van Taxatieweb was dat zeker ook het geval, want er waren een paar belangrijke uitdagingen:

  • De grote hoeveelheid regels, logica en benodigde knowhow, maakten het moeilijk om het gehele project in details te overzien;
  • "Taxatierapport Woonruimte 2024" stond op de planning, en wel met een harde deadline;
  • Taxatieweb is gekoppeld aan andere onderdelen binnen het applicatielandschap van NWWI, onderdelen die zelf ook aan verandering onderhevig zijn.

Zo’n project in goede banen leiden, dat kan alleen maar samen. De nauwe samenwerking met het NWWI zorgde ervoor dat er een goede balans was tussen sectorkennis enerzijds en technische kennis anderzijds. We hebben samen het complete project opgedeeld in kleinere behapbare onderdelen. Vervolgens hebben we voor die onderdelen tickets opgesteld met acceptatiecriteria. Op die manier waren alle business rules duidelijk gedocumenteerd en konden ze worden meegenomen in het ontwikkelproces. Door continu de planning op elkaar af te stemmen hebben de grote afhankelijkheden tussen Lightbase en het NWWI niet tot vertraging geleid.

Na uitvoerige gesprekken over het taxatiemodel en de veranderlijkheid daarin ontstond het idee om een model-editor te ontwikkelen waarmee het NWWI zelf eenvoudig wijzigingen in het model kon aanbrengen. Deze tool moest het NWWI ook in staat stellen om het nieuwe model helemaal vorm te geven en uitgebreid door te testen, voor de deadline.

Resultaat

Voor de deadline van livegang van het nieuwe taxatiemodel stond er een stabiel platform waarin de taxateur rapporten kon uitwerken volgens zowel het nieuwe- als het oude model. In een jaar tijd hebben wij het platform volledig opnieuw opgebouwd, met als uitgangspunt het behoud van alle functionaliteiten van de vorige versie. De UX en interface zijn op verzoek van NWWI minimaal gewijzigd om een soepele overgang naar het nieuwe platform voor taxateurs mogelijk te maken. Tegelijkertijd is het nieuwe taxatiemodel direct naadloos
geïntegreerd.

Inmiddels is het vernieuwde platform gelanceerd. Een paar duizend taxateurs maken er al  gebruik van. Door de koppeling met de app kan de taxateur schakelen tussen beide platforms zonder dat er data verloren gaat.

Het NWWI werkt nauw samen met een groep taxateurs en verzamelde direct feedback rondom dit nieuwe platform, wat heeft bijgedragen aan het verfijnen van de  gebruikerservaring en het optimaliseren van de functionaliteiten. Hoewel enkele kleine issues bij de start van de lancering onvermijdelijk waren gezien de complexiteit en omvang van het project, zijn deze direct opgepakt en opgelost.

Al met al kan worden gesteld dat het project om Taxatieweb te vernieuwen een groot succes is geweest, binnen de afgesproken tijd. Het vernieuwde platform is niet alleen sneller, frisser, beter en flexibeler, maar ook klaar voor de toekomst. Dankzij de model-editor kunnen aanpassingen zonder tussenkomst van een ontwikkelaar direct worden doorgevoerd. Dit maakt het mogelijk om snel en eenvoudig nieuwe modellen te implementeren, waardoor verdere doorontwikkeling eenvoudiger en efficiënter is.

Het NWWI heeft gedurende het hele traject de ontwikkeling van de model-editor op de voet gevolgd en is daarom in staat om volledig zelfstandig een geheel model op te bouwen en te valideren. Omdat het platform helemaal opnieuw gebouwd is met de laatste stand der techniek, is deze sneller en toegankelijker voor de belangrijkste doelgroep: taxateurs. Bovendien kan hun feedback sneller verwerkt worden omdat de technische staat van het platform optimaal is, dankzij gebruik van moderne technieken en natuurlijk omdat we met een schone lei begonnen zijn.

Doorontwikkeling

We hebben nu vooral Taxatieweb 6 nagebouwd, zodat de taxateur een stabiel platform heeft en NWWI op snelle en eenvoudige wijze modelwijzigingen kan doorvoeren. Vanaf nu ligt de focus op het verbeteren van de ervaring van taxateurs binnen het platform en de app. Als doorontwikkeling gaan we samen met het NWWI kijken naar mogelijkheden om het proces van het uitwerken van taxaties te versnellen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de taxatierapporten. Een voorbeeld: misschien kunnen met behulp van AI of op een andere manier suggesties gegeven worden voor verbeteringen in taxatierapporten. Of taxateurs wijzen op inconsistenties in ingevulde data, onverwachte combinaties of onderbelichte onderwerpen, met als doel de kwaliteit van rapporten te verhogen en het proces te versnellen.

We kunnen het taxatieproces continu verbeteren als we de taxateurs actief betrekken bij het identificeren van verbeterpunten en het implementeren van oplossingen. Door samen te werken met het NWWI streven we naar een steeds beter platform dat voldoet aan hun behoeften en verwachtingen. Uitgangspunt hierbij is het waarborgen van de stabiliteit van het platform, terwijl we tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden verkennen en implementeren.