Wat zijn Epics en User Stories?

Ons werk27 januari 2023

Als er binnen een agile omgeving gewerkt wordt aan een digitaal product, is het gebruikelijk om het werk te verdelen in subtaken. Die subtaken worden epics genoemd. Epics zijn op hun beurt weer onder te verdelen in subtaken die we user stories noemen.

Epics

Epics zijn subtaken die zo groot zijn dat ze weer in subtaken (user stories) verdeeld kunnen worden. Het is niet mogelijk om al het werk voor een epic binnen een sprint (een periode van 1 tot 4 weken) te voltooien. Afhankelijk van de grootte, kan een epic een of meerdere kwartalen in beslag nemen. Teams werken meestal hooguit aan twee of drie epics per kwartaal. Vaak werken er meerdere teams aan een epic. Tijdens het werken aan een epic, leren teams steeds meer over het werk dat daadwerkelijk nodig is om de epic af te ronden. Ook feedback van gebruikers levert inzichten op die op voorhand niet bekend waren. Om hier op in te kunnen spelen, kunnen er steeds user stories toegevoegd of verwijderd worden van een epic. Deze flexibiliteit is typerend voor agile omgevingen.

User stories

User stories zijn een set vereisten waaraan een taak moet voldoen, wil ze als afgerond beschouwd worden. User stories worden altijd opgesteld met de eindgebruiker in gedachte en moeten waarde opleveren voor die gebruiker. Het zijn de subtaken die een bepaalde prioriteit krijgen op de product backlog en uiteindelijk terechtkomen in sprints, waarin het ontwikkelteam ze voltooit. 

User stories worden geformuleerd via de volgende formule: 

Als een {rol gebruiker}, wil ik {functionaliteit}, zodat {voordeel voor de gebruiker}.

Een user story is dus een vraag vanuit de klant of eindgebruiker. Als die vraag wordt opgelost, voegt het team waarde toe aan het product. In een user story is nadrukkelijk niet beschreven hoe de vraag van de klant opgelost moet worden. De manier waarop, is aan het ontwikkelteam. 

Stories kunnen normaal gesproken binnen een sprint voltooid worden. Meestal worden er meerdere stories binnen een sprint voltooid door een team. De epics waar deze user stories onderdeel van uitmaken, hebben meer tijd nodig om afgerond te worden.