Wat is Scrum?

Ons werk28 januari 2023

Scrum is een manier van werken waarbij teams hun werk opsplitsen in subtaken die in een korte periode - meestal twee weken - opgeleverd kunnen worden. Zo’n periode heet een sprint. Aan het eind van iedere sprint heeft het team iets concreets opgeleverd. Scrum maakt het daarom mogelijk snel waarde toe te voegen, terwijl het ook de flexibiliteit biedt om in te spelen op gewijzigde wensen van de klant, nieuwe inzichten en veranderende technologieën. Het is een zogenaamde agile methode die het mogelijk maakt om complexe projecten aan te gaan zonder op voorhand exact te weten hoe het eindproduct eruit gaat zien. 

Backlog

Alle subtaken die gedaan moeten worden, worden bijgehouden op de product backlog. Op deze lijst staan alle taken in volgorde van belangrijkheid. De taken met de meeste prioriteit staan dus bovenaan de backlog, die met de minste prioriteit staan onderaan. Iedere sprint kiest het team de taken die het in de komende periode af zal ronden. Deze taken komen op de sprint backlog te staan. Aan het eind van de sprint zouden al deze taken afgerond moeten zijn.

Rollen en taken

Scrumteams zijn zelforganiserende teams waarin samenwerking een cruciale rol speelt. Teamleden hebben daarbinnen een eigen rol. De volgende rollen zijn vertegenwoordigd:

  • de product owner is verantwoordelijk voor het eindproduct en de communicatie met de klant en andere stakeholders. De product owner bewaakt de productvisie en bepaalt welke taken de meeste prioriteit hebben en dus bovenaan de product backlog staan;
  • de scrum master zorgt ervoor dat de scrumregels gehanteerd worden en dat teamleden gemotiveerd zijn en ongestoord kunnen werken aan de sprintdoelen;
  • de andere teamleden vormen het ontwikkelteam. Zij maken het product. Dit zijn developers, maar het kunnen ook onderzoekers, designers, data specialisten, analisten, testers, etc. zijn. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleveren van de vooraf afgesproken taken binnen de sprints. 

Scrum meetings

Iedere sprint voltrekt zich volgens een vast patroon, waarbinnen feedback en overleg plaatsvinden. De volgende meetings maken deel uit van iedere sprint:

  1. Sprint planning: tijdens deze meeting bepalen de teamleden de doelen voor de komende sprint en spreken ze af welke taken van de product backlog op de backlog van de komende spint komen te staan. 
  1. Daily stand-up: iedere dag hebben de teamleden een korte meeting van maximaal 15 minuten waarin de voortgang van de taken wordt besproken.

  2. Sprint review: tijdens de sprint review laat het team zien welke features er zijn opgeleverd en wordt besproken hoe het opgeleverde resultaat zich verhoudt tot de vooraf bepaalde sprintdoelen.
  1. Sprint retrospective: in deze meeting reflecteert het team op wat goed en op wat minder goed ging tijdens de afgelopen spint. Het doel is om hier lering uit te trekken voor de toekomst.