Wat is een Minimum Viable Product (MVP)?

Ons werk20 januari 2023

Minimum Viable Product, vaak afgekort tot MVP, betekent letterlijk het minimaal levensvatbare product. Een MVP bezit alle belangrijke functionaliteiten van het product, maar dan in afgeslankte vorm. Het design is bijvoorbeeld nog niet volledig uitgewerkt en toegepast, alleen de cruciale data worden verstuurd, extra’s zoals aantrekkelijke animaties zijn nog afwezig. Een MVP is dus echt een basisproduct. De redenen om in eerste instantie een MVP op te leveren, zijn kostenbesparing en efficiëntie.

Door eerst een MVP op te leveren, kan er snel een werkend product worden aangeboden aan de gebruiker. Het is weliswaar nog niet zo’n flitsend product als het eindproduct dat men voor ogen heeft, maar alle essentiële elementen zijn wel aanwezig en werkend. Dit maakt het mogelijk om al in een vroeg stadium feedback op te halen bij gebruikers. Staat alles op de juiste, logische plaats? Heeft de gebruiker wel behoefte aan dit product? Zijn er dingen onduidelijk? Pas als de MVP volledig getest is, kan er worden doorontwikkeld. 

Beginnen met een MVP zorgt ervoor dat wat je bouwt echt waarde toevoegt. Mocht iets toch minder waardevol zijn dan in eerste instantie gedacht werd, dan kan (een deel van) het product naar de prullenbak worden verwezen, zonder dat er al vele uren ontwikkeltijd en dus geld aan besteed zijn. De onderdelen die getest zijn, kunnen vol vertrouwen worden uitgebreid. De tijd die hieraan besteed zal worden, is goed bestede tijd.