Wat doet een Scrum Master?

Ons werk20 maart 2023

De rol van Scrum Master is een van de vaste rollen binnen Scrum. De Scrum Master zorgt ervoor dat het proces optimaal verloopt. Hij moet ervoor zorgen dat Scrum zo goed mogelijk wordt nageleefd en dat er draagvlak bestaat voor Scrum in de hele organisatie. Daar horen een aantal taken bij die op heel verschillende manieren ingevuld kunnen worden. Belangrijk is wel dat de Scrum Master steeds het goede voorbeeld geeft en handelt volgens de Scrum waarden: inzet, moed, focus, openheid en respect.

De eerste taak van de Scrum Master is ervoor zorgen dat er voldoende steun is voor Scrum. Dat is een voorwaarde om Scrum succesvol uit te kunnen voeren. Met name het ontwikkelteam en het management moeten volledig achter Scrum staan. In het ideale geval schaart de complete organisatie zich achter Srcum.

Daarnaast moet de Scrum Master de Scrum regels overbrengen en bewaken. Allereerst aan het Scrumteam en de direct betrokkenen. Ook zal een Scrum Master in de meeste gevallen de vaste Scrum meetings organiseren. Als het team al langere tijd met Scrum werkt, kan een Scrum Master ook anderen in de organisatie kennis laten maken met Scrum. Zo kan de hele organisatie op den duur met Scrum aan de slag, maar als ze dat niet doen, begrijpen ze op zijn minst beter hoe het ontwikkelteam te werk gaat.

Een andere taak is het wegemen van belemmeringen voor het team. Zo’n belemmering kan een collega van een andere afdeling zijn, die wil dat het team aan andere taken werkt dan binnen het Scrumteam is afgesproken. Het kan ook om hele praktische zaken gaan, zoals het regelen van een goede werkplek voor het team of het verlengen van verlopen licenties.

Wat de precieze rol van een Scrum Master is, is afhankelijk van de organisatie. Op de ene plek zal de Scrum Master het team moeten leren hoe ze met Scrum moeten werken, terwijl een andere organisatie al langere tijd met Scrum werkt. Daar ligt de focus dan veel meer op het coachen van de teamleden.