Wat doet een Product Owner?

Ons werk3 augustus 2022

De rol van Product Owner is een van de vaste rollen binnen Scrum. De belangrijkste taak van de Product Owner is ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk waarde wordt opgeleverd voor de klant. De Product Owner is de persoon die uiteindelijk beslist wat er moet gebeuren als eindverantwoordelijke voor het product.

Om goed in te kunnen schatten wat er veel waarde oplevert voor de klant, moet de Product Owner veel contacten onderhouden. Allereerst is er direct contact met de klant en eventuele andere belanghebbenden om te bepalen wat de belangrijkste wensen van de klant zijn. Ook moet de Product Owner op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op de markt die invloed kunnen hebben op het product. De Product Owner formuleert aan de hand van alle informatie een productvisie.

De Product Owner onderhoudt ook nauw contact met de Scrum Master en het development team om erachter te komen hoeveel tijd het kost om klantwensen om te zetten in technische oplossingen. Dit helpt de Product Owner om te bepalen hoeveel tijd en dus geld het kost om bepaalde wensen in vervulling te laten gaan. 

Via de product backlog kan de Product Owner aan het team communiceren  welke elementen het meest waardevol zijn. Op die product backlog staan namelijk alle voorziene taken die volbracht moeten worden om aan de productvisie te voldoen. Het is aan de Product Owner om te bepalen welke taken het meest belangrijk zijn. Deze staan namelijk bovenaan de “product backlog”, zodat ze zo snel mogelijk gerealiseerd zullen worden. Minder belangrijke wensen staan lager op de backlog. De Product Owner moet ervoor zorgen dat de product backlog ten alle tijde up-to-date is en steeds wordt aangepast aan veranderende inzichten en klantwensen. Hij moet daarbij steeds alle belangen zorgvuldig afwegen.

Als het team nieuwe onderdelen heeft opgeleverd, verzamelt de Product Owner feedback van de stakeholders, om erachter te komen of het product voldoet aan de verwachtingen. Deze feedback vormt weer de input voor het updaten van de product backlog.