Hoe gaat het testen van software in zijn werk?

Ons werk10 februari 2023

Testen van software kan op veel verschillende manieren. Ook kan er van alles getest worden. Er kan getest worden of gegevens op de juiste manier worden ontvangen of verzonden, of een bepaalde toevoeging niet te veel vraagt van het geheugen van een apparaat of dat een knop er wel uitziet zoals ontworpen. Feit is dat het testen van software erg belangrijk is. Als een softwareproduct goed getest is voordat het live wordt gezet, wordt de kans dat (een deel van) het product uiteindelijk niet goed werkt, een stuk kleiner. 

Elke test kent hetzelfde basisprincipe. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt en vervolgens wordt beoordeeld of de resultaten voldoen aan de verwachtingen. Zo moet een inlogscherm getest worden voor een gebruiker die geregistreerd is, voor een nieuwe gebruiker en een gebruiker die zijn wachtwoord is vergeten. Afhankelijk van het doel van de software zijn er zo vele scenario’s te bedenken. Het is natuurlijk mogelijk om deze scenario’s na iedere wijziging handmatig uit te voeren op iedere browser, op verschillende apparaten en op iedere omgeving, maar dit kost veel tijd en er wordt eenvoudig iets over het hoofd gezien. Geautomatiseerde testen zijn daarom een must, zeker als het gaat om een groter software product waaraan meerdere mensen werken.

We onderscheiden testen op drie niveau. Elke testniveau bouwt weer voort op het vorige niveau. Op het kleinste niveau worden unit testen uitgevoerd. Die testen een enkele functie of een klein onderdeel van een programma. Het volgende niveau omvat de integratietesten. Deze testen verifiëren de interactie tussen de losse onderdelen. Systeemtesten beoordelen tenslotte het gedrag van het systeem in zijn geheel.

Hoe meer er getest wordt, hoe betrouwbaarder de software en hoe kleiner de kans op bugs (fouten). Toch is het onmogelijk om alle code voor de volle 100% te testen, omdat er zich altijd onverwachte scenario’s zullen voordoen. Het zou bovendien niet erg kostenefficiënt zijn vanwege de hoeveelheid werk die het kost om elk detail te testen. Het is daarom zaak dat steeds de belangrijkste functies van de software getest worden.