Fixed fee? Prima, maar...

Ons werk19 oktober 2022

Maatwerk voor een vaste prijs. Dat klinkt misschien als een utopie, maar bij Lightbase maken we dit waar. Wij willen steeds het best mogelijke product leveren door te werken aan de continue ontwikkeling ervan. Zo kunnen we steeds inspelen op nieuwe kansen of veranderende ontwikkelingen. Er is echter wel een "maar".

In traditionele contracten worden vaak een vaste prijs, gedetailleerd eindproduct en een deadline afgesproken. De ‘scope’ van het product ligt daarmee vast. Opdrachtgever en opdrachtnemer proberen hun risico’s op voorhand zo veel mogelijk te beperken. De opdrachtnemer calculeert stevige risicomarges in, wat de prijs opdrijft. Er zal voortdurend gediscussieerd worden over de vraag of een bepaalde functionaliteit nu wel of niet binnen de scope valt. Dit kost veel tijd en levert een hoop frustraties op.

Traditionele contracten passen bij een project mindset: er moet zo snel mogelijk resultaat behaald worden voor een zo laag mogelijke prijs. Het product moet daarbij aan minimumeisen voldoen, maar heeft niet de belangrijkste focus. Bij Lightbase hebben we een product mindset. Dat betekent dat we ons steeds afvragen wat de afzonderlijke functionaliteiten die we bouwen opleveren voor de eindgebruiker en dus voor onze klant. De focus ligt op het bouwen van een zo goed mogelijk product.

De "maar"
We snappen dat een opdrachtgever vooraf wil weten wat de kosten zijn van een project. Lightbase kan prima overweg met een vaste prijs, maar niet als er ook een vaste scope is. We werken volgens de agile methode. In samenwerking met de klant brengen we heel helder in kaart wat de prioriteiten zijn. De belangrijkste functionaliteiten bouwen we het eerst. Iedere twee weken worden er nieuwe functionaliteiten opgeleverd. Het gaat dan steeds om volledig bruikbare functionaliteiten, waar de eindgebruiker direct iets aan heeft.

De korte sprints maken het mogelijk om snel te ontwikkelen én nog tijdens het bouwproces te testen of iets echt werkt. Blijkt iets niet het effect te hebben waarop werd gehoopt of is de situatie veranderd? Dan blijven wij niet stug vasthouden aan een vooraf bepaald plan, maar dan stellen we de plannen bij. Dat doen we door in samenspraak met de klant kritisch te kijken naar de prioriteitenlijst en dingen aan te passen, toe te voegen of te schrappen. Zo weten wij zeker dat wij de beste kwaliteit kunnen leveren en krijgen de klant en de eindgebruiker het product dat ze echt nodig hebben.

Neem contact met ons op als je benieuwd bent naar wat onze aanpak voor jou kan betekenen.