Outputkillers

Ons werk22 mei 2024

De toenemende digitalisering biedt kansen, maar ook uitdagingen. Krapte op de arbeidsmarkt en de complexiteit van applicaties kunnen voor hoofdpijn zorgen.

We komen het regelmatig tegen: teams die kampen met een gebrek aan output in kwaliteit en/of kwantiteit. Hoe komt dat? Een aantal mogelijke redenen:

1. Cultuurproblemen: een gezamenlijke missie voor een kwalitatief product moet leidend zijn. Niet de hoeveelheid dienstjaren of het hebben van een grote mond. Anders kun je rekenen op een gebrek aan motivatie of een giftige werksfeer, wat niet ten goede komt aan de output.

2. Gebrekkig product management: een goede product owner zorgt ervoor dat het team aan de juiste dingen werkt, dat stakeholders tevreden zijn en dat het team niet geleefd wordt door een voortdurende stroom van wensen en ideeën uit de business.

3. Tekort aan (de juiste) vakmensen: dit is een beetje een open deur. Als het team te klein is voor de opgave, of er een mismatch is tussen de benodigde- en de aanwezige expertise, dan blijft de output achter.

4. Suboptimale processen: boeken zijn er volgeschreven over Scrum, Kanban, Agile. Er is niet één perfect proces. Naar mijn mening organiseert een team van vakmensen zich als vanzelf. Ik zie ook weleens disfunctionele teams die meer bezig zijn met het proces dan met het product. Of teams waar alle structuur zelfs wel lijkt te ontbreken. Killing voor de output.

Dit zijn vier prominente outputkillers, er zijn er nog veel meer. Eigenlijk komt het op twee dingen neer: vakmanschap en leiderschap. Als die twee op orde zijn, dan is dat puur genieten!