Doorontwikkeling

De stappen kunnen meerdere keren worden doorlopen. De zogeheten "iteraties".

Soms is een product overzichtelijk en kan versie 1.0 na één iteratie worden gepubliceerd. Vaker is het zo dat 1.0 de basis vormt die doorontwikkeld gaat worden. Dan vinden er diverse iteraties plaats die dezelfde stappen, van concept tot operatie, doorlopen.

Een iteratie kan bestaan uit het toevoegen van een nieuwe functionaliteit, of over het aanpassen van bestaande functionaliteit. Iteraties kunnen heel vlot verlopen, of langer in beslag nemen. Dit hangt allemaal af van omvang, complexiteit en prioriteit.

Bug- en foutoplossing valt niet onder doorontwikkeling, maar maakt deel uit van de operationele werkzaamheden.