Storingen efficiënter oplossen met data

RET wil haar onderhoudsspecialisten in staat stellen om storingen in het camerasysteem van de metro efficiënter op te lossen, door data van signaalsterktemetingen te analyseren en visualiseren.

Uitdaging

Het is voor monteurs van de RET soms lastig om voldoende inzicht krijgen in storingen die zich voordoen. Om hiermee te helpen ontwikkelt Lightbase een app die grote hoeveelheden data analyseert en visualiseert.

Oplossing

De app die Lightbase bedacht heeft maakt het mogelijk om miljoenen datapunten te visualiseren en om gemakkelijk te zoeken naar een tijd en plek. Hierdoor wordt het voor monteurs van de RET een stuk gemakkelijker om dergelijke storingen te lokaliseren en aan te pakken.

Resultaat

Het wordt nu makkelijker en efficiënter om problemen te detecteren, te analyseren en uiteindelijk op te lossen. Deze efficiëntieslag scheelt enorm in kosten. De business case voor het ontwikkelen van deze app was daarom snel rond.