Backend ontwikkeling

Dit gaat over ontwikkeling van de delen die de gebruiker NIET ziet, maar die wel belangrijk zijn. Het is een verzameling onderdelen (API's, databases) voor met name het opslaan en opvragen van data.

Veel digitale producten hebben in meer of mindere mate een backend nodig. Bijvoorbeeld voor:

• Het opslaan van gebruikersprofielen
• Het opslaan en opvragen van allerlei soorten data
• Het uitvoeren van acties in andere systemen
• Het centraal uitvoeren van zware processen
• Het maken van koppelingen met systemen van derden

En nog veel meer. Backends zijn er in alle soorten en maten en kunnen in met verschillende programmeertalen en frameworks gebouwd worden. Wij hebben de meest gangbare kennis in huis.

Backend is een verzamelterm en gaat over meer dan alleen programmeren. Ook het operationeel houden van backend-onderdelen is een kunst. Helemaal als er grote hoeveelheden verkeer bij komen kijken. Dit valt onder de noemer DevOps (development en operations).