Onze eerlijke mening over Scrum

Regelmatig wordt aan ons gevraagd of wij werken met Scrum. Dat doen we alleen bij omvangrijke projecten of als onze klanten erom vragen. Bijvoorbeeld als onze ontwikkelaars tijdelijk onderdeel worden van een bestaand Scrumteam. Soms zie je dat Scrum bij organisaties met veel stakeholders en grote teams heel goed werkt, maar net zo vaak hebben wij het idee dat het op overzichtelijke projecten toch vooral overhead en vertraging met zich meebrengt. Iets dat alleen de moeite waard is als voorspelbaarheid en het betrekken van stakeholders belangrijker zijn dan kosten.

Misschien komt het omdat wij veelal projectmatig werken in kleinere teams, maar wij zijn geen fan van het zonder meer gebruiken van Scrum. We houden van snel en vaak opleveren, maar niet van de strikte manier waarop dit volgens de Scrum-methode is vastgelegd. Scrum als methodiek is populair geworden omdat het slagkracht brengt bij grote en vaak hiërarchische organisaties. Lightbase is het tegenovergestelde. In onze ervaring brengt Scrum ons wel ritme en voorspelbaarheid door extra planning en overhead, maar geen extra snelheid en wendbaarheid, terwijl dat juist is wat wij willen en waar onze opdrachtgevers om vragen.

Uit ervaring weten wij dat onze ontwikkelaars het best presteren in kleinere teams met een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. Met onze opdrachtgevers stemmen zij niet alleen af over technische zaken, maar ook over planning en product-inhoudelijke details. We zetten alleen een projectbegeleider in wanneer een project meer dan een dag per week aan afstemming en planning vergt. Dat is vaak het geval bij grote projecten of aan het begin van een kleiner project. Onze teams hebben zonder Scrum genoeg slagkracht. We hebben geen Sprints of Scrum Masters nodig om volgens plan op te kunnen leveren. Afspraken maken over opleveringen, tuurlijk, maar daar heb je geen Scrum voor nodig.

We hechten wel veel waarde aan de rol van Product Owner. Deze communiceert direct met het team en wordt in onze projecten meestal ingevuld door de opdrachtgever, door onze projectbegeleider of door een externe specialist.