Door het stellen van deze 3 vragen wordt maatwerksoftware goedkoper

Vorig jaar heb ik (Mathijs, oprichter van Lightbase, een digitaal bureau uit Utrecht) een blog geschreven over de kosten van apps. De logische conclusie is dat er een sterk verband is tussen deze kosten de tijd die gemoeid is met de ontwikkeling, want tijd kost nou eenmaal geld.

Ik constateer regelmatig dat door het stellen van een paar eenvoudige vragen forse kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd en het hele traject voorspelbaarder wordt, wat tot minder frustratie en discussie over kosten leidt. Een degelijk digitaal bureau zal deze vragen altijd beantwoord willen zien voordat er met het ontwikkelen van een app of webapplicatie begonnen wordt.

Zie het bouwen van software als het bouwen van een huis. Daarbij ga je ook gestructureerd te werk.

1. Wat gaan we maken?
Hoe groot of complex het project ook is, probeer deze vraag eenduidig te beantwoorden en te onderbouwen met een volledig ontwerp. Zijn er technische onzekerheden, bijvoorbeeld integraties met andere systemen of experimentele onderdelen? Laat niets aan het toeval over en doe een grondig technisch onderzoek. Aannames zijn risicovol. Als volledig duidelijk is wat er gemaakt moet worden en hoe dat gaat gebeuren, dan maakt dat het traject voorspelbaar en zul je tijd en energie besparen omdat er minder tijd verkwist wordt aan misverstanden en verkeerde aannames.

Simpel voorbeeld: bij het bouwen van een huis begin je ook niet te metselen zonder te kijken welke fundering nodig is en zonder dat je weet waar je perceel precies begint en eindigt.

2. In welke volgorde gaan we werken?
Inzicht in afhankelijkheden en een goede planning voorkomen overbodig werk. Het begint met een grondig ontwerp: functioneel (UX) en technisch. Als het ontwerp vaststaat kunnen de losse elementen worden gemaakt en vervolgens kunnen ze volgens de meest efficiënte volgorde in elkaar worden gezet. Doe je dat niet, dan verspil je tijd.

Simpel voorbeeld: in het bouwen van een huis zit ook een logische volgorde. Het is niet efficiënt om eerst alle muren te stuken en er daarna pas achter te komen dat er nog stopcontacten geplaatst moeten worden.

3. Wie stemt wanneer af met wie?
Maak heldere afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe er gecommuniceerd wordt. Indien mogelijk is het aan te raden aan zowel de kant van de opdrachtgever als de opdrachtnemer één aanspreekpunt te hebben voor procesmatige zaken en op vaste momenten af te stemmen. Zo kun je tijdig bijsturen en voorkom je misverstanden en de tijdverspilling die daarbij hoort.

Simpel voorbeeld: bij het bouwen van een huis vraag je niet tijdens de bouw aan de metselaar of hij toch rode bakstenen wil gebruiken in plaats van gele. Dat vraag je aan de aannemer, want die kan overzien wat de consequenties daarvan zijn in termen van kosten en doorlooptijd.

Eigenlijk zijn dit allemaal open deuren, maar nog altijd is er op bovenstaande punten meer winst te behalen. Aan de kant van de opdrachtgever, aan de kant van de opdrachtnemer, en in hun samenwerking.